1 DR. PRAFULLA SARMA
2 DR. HARSHA BHATTACHARJEE
3 DR. DAMARIS MAGDALENE
4 DR. KASTURI BHATTACHARJEE
5 DR. JAYANTA KR. DAS
6 DR. HEMALATA DEKA
7 DR. DIPANKAR DAS
8 DR. BALMUKUND AGARWAL
9 DR. DEBAJIT DEKA
10 DR. KRISHNA GOGOI
11 DR. GANESH CHANDRA KURI
12 DR. MANABJYOTI BARMAN
13 DR. GAYATRI BHARALI
14 DR. HIMANGSHU KR. TALUKDAR
15 DR. RONEL SOIBAM
16 DR. SHAHINUR TAYAB
17 DR. DEEPA S. CHITNIS
18 DR.SUMITA SARMA BARTHAKUR
19 DR. SURPRIYA HAWAIBAM
20 DR.AWANEESH M UPADHYAY
21 DR. CHENGCHIRA A SANGMA
22 DR SANGEETA KALITA
23 DR NILUTPARNA DEORI

24 DR PUNEET MISRA

25 DR PRIYANK BHOLA